Údržba zeleně

Při zajišťování provozu strojních celků je pro prezentaci firem důležitý také vzhled okolí jejich staveb.
Dnes zajišťujeme úpravy venkovních ploch nejen uvnitř firem, ale také veřejná prostranství měst a obcí.

Poskytované služby a činnosti:

  • Údržba zeleně
  • Úpravy parkových ploch
  • Vymýcení křovin, prořezávání a kácení stromů, vyřizování související administrativy
  • Zajišťování náhradní výsadby a následná péče o ni
  • Úklid komunikací
  • Údržba a posyp komunikací
  • Průběžný úklid komunikací znečištěných průjezdem těžké techniky (výjezd ze stavby, pole apod.)

 

rame nature